Projekty Unijne

mpower

Badania i budowa prototypów oraz serii próbnej innowacyjnych maszyn napędowych dla bezemisyjnego transportu – zakończony

Moduł napędowy składający się z falownika, sterownika, przetwornic zasilających komponenty poboczne gotowy do współpracy z miękkimi źródłami energii typu wodorowe ogniwa paliwowe – zakończony

Zaproszenie do udzielenia przez Konsorcjum niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP – zakończone