Napędzamy rewolucję technologiczną w zakresie bezemisyjnego transportu poprzez rozwój innowacyjnych komponentów energoelektronicznych i maszyn elektrycznych, a także wsparcie technologiczne podczas projektowania, budowy i integracji napędów wodorowych i elektrycznych.

- mPOWER Sp. z o.o.

fundamentalne wartości mPower

AMBICJA

która przejawia się potrzebą spełnienia, uzyskaniem wyższego standardu i satysfakcji, entuzjazmem i potrzebą sukcesu

INNOWACYJNOŚĆ

która przejawia się rozwojem osobistym, zawodowym i technologicznym, ciekawością i dociekliwością, elastycznością i zdolnością adaptacji

KOMPETENCJE

które przejawiają się wiedzą, odpowiedzialnością, wiarygodnością, rzetelnością, celowością, uczciwością i poszanowaniem klienta

nasza wizja

Wszystkie działania mPower mają na celu zdobycie takiej pozycji na rynku, aby rozwiązania mPower stały się domyślnym wyborem dla wyjątkowych potrzeb w bezemisyjnym transporcie.

technologia

Nasze produkty energoelektroniczne zawierają liczne innowacje technologiczne - tranzystory mocy na bazie węglika krzemu – SiC, niskostratne, autorskie systemy chłodzenia, autorskie, zoptymalizowane algorytmy sterowania. Zarówno nasze falowniki napędowe jak i kontrolery ogniw paliwowych projektowane i testowane są w naszych laboratoriach.


Maszyny elektryczne mPower, w wersjach adoptowanych do potrzeb klienta, znajdują zastosowanie do napędu pojazdów bezemisyjnych oraz integracji z istniejącymi skrzyniami przekładniowymi. Nasze produkty zawierają innowacje technologiczne – minimalizowany nakład oraz liczbę magnesów trwałych, autorskie systemy chłodzenia.

obrazek technologia
slajd 1 obraz technologia
slajd 2 obraz technologia
slajd 3 obraz technologia
slajd 4 obraz technologia
slajd 5 obraz technologia
slajd 6 obraz technologia
obraz rozwiązania

rozwiązania:

Odpowiadając na te wyzwania cywilizacyjne spółka mPower chce proponować kluczowe komponenty układów napędowych do pojazdów bezemisyjnych:

  • Wysokosprawne przekształtniki napędowe wraz z układami sterowania (falowniki napędowe),
  • Elektryczne maszyny napędowe dla różnych klas pojazdów,
  • Kompletne układy napędowe,
  • Przekształtniki DC/DC wraz z systemami sterowania do zarządzania i współpracy z ogniwami paliwowymi w pojazdach wodorowych,
  • Systemy energoelektroniczne do wodorowych systemów zasilania bezprzerwowego,
  • Kompleksową usługą wsparcia podczas ich integracji,
  • Wsparcie podczas prowadzenia prac analitycznych, badawczo-rozwojowych oraz koncepcyjnych związanych z bezemisyjnymi systemami napędowymi.
logo plexim logo ansys logo mesco
obraz partnerzy

projekty

obraz projekty ue 1
obraz projekty ue 2
obraz projekty ue 3

Zaproszenie do udzielenia przez Konsorcjum niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP

Czytaj więcej