Wsparcie w przygotowaniu i pozyskiwaniu projektów o charakterze rozwojowym

Wsparcie w przygotowaniu i pozyskiwaniu projektów o charakterze rozwojowym

Mamy ponad 20 letnie doświadczenie w przygotowaniu, pozyskiwaniu, implementacji i rozliczaniu wniosków oraz projektów o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym. Pozyskaliśmy skutecznie projekty z różnych agencji i źródeł, w tym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędów Marszałkowskich, Programów Interreg, programów Unii Europejskiej. Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz szkolimy i podpowiadamy rozwiązania na etapie implementacji. Nasza specjalistyczna kadra pomaga też prawidłowo opisać część merytoryczną wniosków z uwzględnieniem najnowszych wyników badań i wiedzy w danym zakresie.