Zaawansowane obliczenia projektowe w dziedzinie elektromagnetycznej, mechanicznej (statyczne i dynamiczne) oraz cieplnej

Zaawansowane obliczenia projektowe w dziedzinie elektromagnetycznej, mechanicznej(statyczne i dynamiczne) oraz cieplnej

Korzystając z najbardziej specjalistycznych narzędzi jesteśmy w stanie dokonać kompleksowej weryfikacji projektów zewnętrznych jak i zaproponować komplet wyników analiz detali konstrukcyjnych. W tym zakresie proponujemy:

budowę modeli układów elektromagnetycznych, budowę modeli MES układów elektromagnetycznych, przygotowanie skryptów analitycznych dla różnych charakterów obliczeń (uśrednione, stany nieustalone, analizy transient), kompleksowe projektowanie CAD rozwiązań mechanicznych oraz zaawansowane analizy MES obejmujące zagadnienia statyczne, dynamiczne, nieliniowe oraz optymalizację kształtu i topologii, analizy termiczne, przepływowe oraz termiczno – przepływowe z wykorzystaniem zagadnień mechaniki płynów, fotorealistyczna wizualizacja rozwiązań.